19150121 - Sirius Biografteater.

Sirius Biografteater.

Program den 21— 24 januari.
Förbjudet för barn.
Äfventyrerskan,
Skådespel i 3 akter af Nordisk
Films Comp.
Fru Betty Nansen i hufvudrollen.
En o anligt omväxlande och med-
ryekande film, på ett mästerligt
sätt framställd.
Sherlock Holmes öfverman.
En lustig historia, skämt och token-
skaper i långa banor.
Föreställningar kl. 6,30 och 8 e. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16