19150125 - Deltagande. Helge.

För allt visadt deltagande, som från när och fjärran kommit oss till del efter var käre HELGES bortgång, frambära vi vårt hjärtliga tack.
MINA och BERNH. SANDSTRÖM.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19