19150127 - Död. Helena Johansson.

Vår uppoffrande, kärleksfulla maka och moder Helena Johansson afled stilla i sitt hem i Klintehamn onsdagen den 27 Januari 1915 kl. 1,10 e. m i en ålder af 56 år, outsägligt saknad och i tacksamt minne bevarad af oss, bfriga släktingar och trofasta vänner.
JOHN JOHANSSON. VALDEMAR.
OLGA och BERNHARD CARLBERG.
JENNY och PONTUS LEANDER.
GUDRUN, FOLKE och STURE.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21