19150127 - Kejsar Wilhelm

Kejsar Wilhelm
fyller idag 56 år.
Porträttet, ett af de allra senast tagna, visar kejsaren
iförd den tyska gråa fältuniformen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21