19150128 - I och omkring kriget.

I och omkring kriget.

Slottet Sandringham,
som engelska kungafamiljen, lämnat blott några få timmar, innan de tyska luftkryssarna nerkastade bomber i slottets omedelbara närhet.

Kvinnor i arbete för trupperna.Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22