19150129 - Dagsbåten,

Dagsbåten,

ångf. Polhem, hitlände från Nynäs kl. 3,10 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23