19150129 - Femtiofem år

Femtiofem år

fyller i morgon öfversten och t. f. chefen för Gotlands infanteriregemente L. W. Fineman.Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23