19150129 - Vigsel

Vigsel

förrättas idag af kyrkoherde Öman i Johannes församling i Stockholm emellan elektrikern K. F. Krysell i Visby och frkn Ingeborg Kahl, dotter till kyrkoherden Emil Kahl i Vänge och hans makta i första giftet, född Enequist.Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23