19150201 - Död. Catharina Margreta Nilsson.

Att vår älskade moder Catharina Margreta Nilsson, född Olofsson, stilla och fridfullt afled å Altheime den 30 jan. kl. 12.30 e. m., i en ålder af 82 år, 11 månader, 21 dagar, sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad af barn, barnabarn och barnabarnsbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Altheime den 1 febr. 1915.
Barnen.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25