19150201 - Död. Lars Petter Qviberg.

Tillkännagitves att Gud efter sitt allvisa råd hädankallat min ömt älskade make förra folkskolläraren och klockaren i Gammalgarns församling Lars Petter Qviberg, som efter ett länge buret lidande stilla och fridfullt afled vid Ekeskogs i Norrlanda den 29 jan. k. 1,30 f. m., i en ålder 80 år, 4 m. och 23 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och en stor krets af gamla vänner.
Norrlanda den 30 jan. 1915.
Anna Qviberg.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25