19150201 - För i värnpliktslagen

För i värnpliktslagen

§ 18:1 angtfvet undantal skall chefen för Fårösunds kustposition kapten E. G. J. Ekström närvara vid årets inskrifningsförrättningar inom Gotlands inskrifningsområde.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25