19150201 - Gotlands militärförening

Gotlands militärförening

hade i lördags afton samkväm i artillerikårens officersmäss, hvarvid värnpliktige läkaren med. lic. M. Simon höll ett särdeles intressant och instruktivt föredrag om Röntgenfotografering i den militära sjukvårdens tjänat.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25