19150201 - Skenfärden utför Högklint.

Skenfärden utför Högklint.

Fältkrigsrätt skall sammanträda i artillerikårens kasärn nästa fredag kl. 12 för att verkställa utredning angående ersättningsskyldighet rörande två förolyckade hästar vid infanteriregementets stab och en skadad utskrifven hästartillerikårens depå.
Som ledamöter i rätten ha förordnats major Bäckström, ordf., auditör Wiman, kaptenerna Beselin och Eek och löjtnant Andreasson. Allm. åklagare blir som vanligt sergeant Hjelm.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25