19150202 - Våra biografer

Våra biografer

ha fr. o. m. i går afton nytt program. Båda upptaga mycket lyckade bilder från krigsskådeplatserna, däribland (å Arbetareföreningens bio) några utomordentligt väl tagna bilder från ryske tsarens besök vid fronten, samt (å Visbybion) en bildserie, benämd »Från toppen af ett engelskt slagskepp under strid», vilken hör till det bästa och intressantaste man kan få se. Vidare förekomma å bråda en hel del aktuella bilder från våra nordligaste gränstrakter, som just i dessa tider dragit uppmärksamheten till sig på grund af den där nu framgående världstrafiken. Slutligen bjudes det på dramer och skämtnummer af större och mindre intresse.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26