19150203 - Död. Rudolf Wahlström.

Att min make Rådmannen e. o. hofrättsnotarien Rudolf Wahlström afled i dag kl. 1,15 e. m., meddelas härmed släkt och vänner.
Frid öfver älskadt minne!
Skellefteå 28 jan. 1915.
Gerda Wahlström, f. Zethræus.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27