19150203 - Som adjungerad ledamot

Som adjungerad ledamot

vid domkapitlets sammanträde 10 februari har prosten teol. d:r J. Odin i Dalhem kallats och förordnats.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27