19150203 - Tulluppbörden

Tulluppbörden

vid härvarande tullkammare under januari månad utgjorde:
tull kr. 2,966 :54
lastpengar kr. 465 :99
fyr- och båkmedel kr. 1,337 :56
nederlagsafgifter kr. 14 :96
böter kr. — :89
hyresmedel kr. 145 :85
Summa kr. 4,931 :79
Uppbörden under samma månad i fjol utgjorde kr. 16,836 :49.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27