19150203 - En tolfårig flicka på äfventyr.

En tolfårig flicka på äfventyr.

En tolfårig flicka härifrån staden försvann i måndags härifrån, då hon var på väg från skolan. Då hon sedermera icke återkom under nattens lopp och ej heller kom till skolan igår, blefvo föräldrarna oroliga och efterlyste henne i gårdagens tidning. Emellertid kom flickan i går afton hem och berättade då, att hon från skolan gått ut till Follingbo och besökt därstädes varanda släktingar och kvarstannat där under gårdagen. Så enkel var historien om den enleveringen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27