19150204 - Tack. Carolina Zetterqvist.

Ett hjärtligt tack för all visad vänlighet emot min kära fostermoder Fru Carolina Zetterqvist under hennes sjukdom och frånfälle samt för den rika blomstergården, som minnesgoda vänner tillägnat hennes minne, från
ANNA.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28