19150204 - Ett Liliewalchskt resestipendium

Ett Liliewalchskt resestipendium

å 2,000 kr. söker fil. magister Th. Lindflors, för att bli i tillfälle att bedrihva botaniska, studier i Berlin.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28