19150204 - Barnmorskornas pensionsanstalt.

Barnmorskornas pensionsanstalt.

Jämlikt 4 par. i reglementet för barnmorskornas pensionsanstalt är hvarje kommun skyldig att årligen före januari månads utgång till riksförsäkringsanstalten insända uppgifter, angifvande inom kommunen boende barnmorskor, deras födelsedag och födelseår samt de vilkor, under hvilka yrket af dem bedrifves.
Icke mindre än 426 kommuner ha emellertid försummat att fullgöra denna skyldighet. Kanske finnes bland de försumliga någon äfven här på Gotland, hvarför vi meddela detta till en erinran om att snarast insända de föreskrifna uppgifterna.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 februari 1915
N:r 28