19150205 - Tack. HELENA JOHANSSON.

För all visad vänlighet mot vår älskade maka och moder, fru HELENA JOHANSSON, vid hennes bortgång, frambära vi härmed vårt hjärtliga tack.
JOHN JOHANSSON.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29