19150205 - Offentlig auktion.

Offentlig auktion.

Fredagen den 12 innev. febr. kl. 11 f. m. låter J. Lindgren, Levide i Vall genom offentlig auktion i mindre utrop försälja på rot stående utstämplad skog, passande till såväl såg- som bygnadstimmer.
Anstånd med betalningen lämnas åt godkände köpare till 1 april innevarande år
Roma den 5 febr. 1915.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29