19150205 - Vinterpostfarten.

Vinterpostfarten.

Dagens postbåt, ång. Polhem, hitlände från Nynäs kl. 2,10 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29