19150205 - Lotsångaren Vega,

Lotsångaren Vega,

kapten Nordling, hitände i middags, närmast från Gotska Sandön, och af går härifrån till Ölands norra udde för att intaga lysbojen därstädes.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29