19150206 - Venia

Venia

har utfärdats för studeranden Birger Forell att i morgon biträda med gudstjänsternas uppehållaude i Rone pastorat.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30