19150206 - Hemse och Roma rullföringaområden

Hemse och Roma rullföringaområden

inspekteras i dag af militärbefälhafvaren, som därvid åtföljes af sin stabschef och stabsadjutant.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30