19150206 - Till organist och folkskollärare

Till organist och folkskollärare

i Odensvi församling i Kalmar län har bland nio sökande folkskolläraren Emil Henrikson i Eskelhem blifvit vald.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30