19150206 - Ett understöd

Ett understöd

af 60 kr. för år 1914 af anslagen till äldre behöfnande folk- och småskolärare har k. m:t tilldelat förra småskollärarinnan Kristina Maria Petersson i Stenkyrka.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30