19150206 - Fälttjänstöfningar

Fälttjänstöfningar

i förening med vinterbivackering skola utföras af Gotlands trupper under militärbefälhafvarens ledning 12 och 13 dennes.
Öfningarna komma att utföras på tvänne kårer, A och B; chef för B-kåren blir öfverstelöjtnant Améen och d:o för A-kåren major Gyllencreutz.
Af infanteriregementets båda bataljoner å Visborgs slätt — beväringsrekryterna undantagna — formeras en bataljon så stark som möjligt. Landstormsbefälskursen och landstormen i Slite skola deltaga i öfningarna; öfrig landstorm däremot icke.
Som chef för stridsdomarna skall major Nordenskjöld tjänstgöra.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30