19150208 - Död. Lars Emil Eugen Levedahl.

Vår älskade son och fader Lars Emil Eugen Levedahl afled efter endast några dagars svår sjukdom lördagen den 6 febr., 38 år gammal, efterlämnande åldrig fader, tre små barn jämte öfriga nära anhöriga i djup sorg.
Röstäde, Ekeby den 8 febr. 1915.
Albrekt Levedahl.
Sven.    Ruth.    Bertil.

Underliga äro Herrens vägar.
Sv. ps. 470: 6.

 Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31