19150208 - Död. Johanna Olivia Tingström.

Tillkännagifves att Gud behagat hädankalla Johanna Olivia Tingström, född i Sanda den 27 mars 1836, som efter ett kort lidande stilla afled den 4 febr. 1915.
Meddelas endast på detta sätt för släkt och vänner.

Sv. Ps. 478.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31