19150208 - Med afseende å de äldre årsklasser

Med afseende å de äldre årsklasser

fastlandsbeväring (de som under åren 1912 och 1913 undergått utbildning vid Gotlands infanteriregemente), hvilka inkallats till tjänstgöring 26 januari, har k. m:t nu befalt, att de skola rycka ut 21 april. I samband härmed har k. m:t utfärdat bestämmelser om inkallande af vissa närmare angifna kontingenter värnpliktiga som ännu icke fullgjort minst 45 dagars krigstjänst samt att vissa värnpliktiga tillhörande 1911 årsklass skola ånyo inkallas.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31