19150208 - Antalet emigranter

Antalet emigranter

från Gotlands län har för hela året 1914 utgjort endast 53 emot 131 året därförut.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31