19150208 - Ett statsanslag af 100 kr.

Ett statsanslag af 100 kr.

har äfven för innevarande år stälts till militärbehälhafvarens förfogande att användas till anordnande af föredrag för de värnpliktige.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31