19150209 - Död. Kristina Katrina Olivia Kolmodin.

Att vår älskada moder Kristina Katrina Olivia Kolmodin född Larsson, stilla afled i tron på sin frälsare den 7 febr. 1915 i en ålder af 64 år 6 månader och 3 dagar, djupt sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad af oss, släkt och vänner, varder härmed tillkännagitvet
Allekvia i Vallstena den 8 febr. 1915.
SELMA och ALBERT KOLMODIN.
ESTER.    GUNNAR.

En ängel kom och sakta tog,
och löste de Jordiska banden
och hviskade: Nu är det nog.Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32