19150210 - Död. Sofia Jakobina Bergvall.

Att Gud till sig hemkallat min äskade hustru, vår kära, goda moder Sofia Jakobina Bergvall, född Carlgvist, som afled stilla onsdagen den 10 febr.1915 kl 4,55 f. m., i en ålder af 70 år, 2 mån. 24 dagar; innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad af make, barn och barnbarn, släkt och många vänner; ha vi den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Stånga den 10 febr. 1915.
Carl Bergvall.
Amalia och Carl Edling.
f. Bergvall.
Edvin och Agnes Bergvall.
f. Gäfvert.

Sv. Ps, 484 v. 3. 5.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33