19150210 - Död. Johanna Maria Wilhelmina Larsson.

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat till sig hädenkalla vår ömt älskade moder Änkan Johanna Maria Wilhelmina Larsson som stilla och fridfullt afled i tron på sin frälsare den 6 febr. i en ålder af 81 år, 7 månader och 17 dagar, djupt sörjd och saknad af barn och barnbarn, varder på detta sitt slikt och vänner
tillkännagifvet.
Hägvalds i Vänge den 9 febr. 1915.
Barnen.

Är lifvet Kristus, hvi räds jag då?
må stoftet gärna till stoftet gå,
På fria vingar från sorg och strid,
sig anden svingar till evig frid.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33