19150210 - Auktion å utsädeskorn.

Auktion å utsädeskorn.

Fredagen den 19 innevarande februari kl, 12 på dagen försäljes å A.-B. C. J. Broandars magasin & Ronehamn 8,600 kg. Gullkorn af 98 % grobarhet och minst 98,6 % sortrenhet enligt analys samt vägande 115 kg.
Sex månaders betalningsanstånd erhålla af mig godkande inropare.
Hemse den 8 februari 1915.
Emil Eneman.
Obs.! Säcklån erhålles ej.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33