19150210 - Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet

ha stadsfullmäktige för sin del beviljat styrelsen för stadens arbetsstuga, sedan revisionsberättelsen rörande fjolårets räkenskaper i går afton föredragits.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33