19150210 - Rektorsförordnande

Rektorsförordnande

för ytterligare fem år från 1 juli 1915 hemställer folkskolöfverstyrelsen måtte utfärdas för seminarierektor G. Norrby i Luleå.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33