19150210 - Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom

Förlängd tjänstledighet på grund af sjukdom

har tillsvidare beviljats kyrkoherde Ernst Berglund i Östergarn. T. f. kyrkoherde Knut Sundahl i Ardre har förordnats att jämte innehafvande befattningar uppehålla pastoralvården inom Östergarns pastorat.Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33