angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

19150211 - Död. Holger Elis Nordahl.

Tillkännagifves att min käre broder Sjökaptenen, R. W. O. Holger Elis Nordahl, född 3/6 1849, stilla afled i Tranås den 6 februari kl. 4:40, e. m., djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad af mig, syskonbarn, öfriga släktingar, chef, kamrater och kontorspersonal samt talrika vänner.
Stockholm den 8 februari 1915.
FREDRIKA LILLJA, född Nordahl.

Sv. Ps. n:r 491: 2.

Jordfästningen äger rum i Stora Grafkoret å Norra begrafningsplatsen söndagen den 14 februari kl. 2 e. m.Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34