19150211 - Som lagfaren ledamot

Som lagfaren ledamot

af innevarande års inskrifningsnämder inom Gotlands inskrifningsområde och Visby sjörullföringsområde har k. befhde förordnat e. o. notarien G. A. Broms härstädes.Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34