19150211 - Fransk härförare.

Fransk härförare.

General Pan,
den bekante franske generalen, hvars
resa till Ryssland torde ha till andamål
att sätta i gång och leda en ny offensiv
mot Tyskland.Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34