19150212 - Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde.

Lösöreauktion vid Marielund, Vestinde.

Onsdagen den 17 innev. febr. kl. 11 f. m. låter D. Andersson, Marielund, Vestinde, medelst offentlig auktion försälja ett par Smålandsoxar, 3 st. kor, hvaraf en nyligen kalfvat, 1 8-mån. kviga, 1 kalf, 3 st. 4-mån. grisar, 10,000 kg hö, 1 dam- och herrcykel.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 aug. s. å.
Visby den 12 febr. 1915.
Karl Jacobsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35