19150212 - Sjuttiotre år

Sjuttiotre år

fyller i morgon förre folkskolläraren och fanjunkaren Ludvig Mörrby i Boge, som ännu med obrutna krafter i egenskap af vikarierande lärare uppehåller den lärarebefattning han förut under en så lång följd af år innehaft och med heder skött såsom ordinarie.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35