19150212 - Till befälharvare

Till befälharvare

å här hemmahörande skonertskeppet Birgit har från instundande seglationsperiods början antagits kapten L. T. Boman från Othem, efter kapten O. Karlström, som försålt sin lott i fartyget till hufvudredaren, lotsförman N. Friberg härstädes.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35