19150218 - Enskild fältskjutning

Enskild fältskjutning

med Fleringe skyttegille kommer söndagen den 21 febr. 1915 att anordnas i trakten mellan den s. k. Gäddviksbro och Grostäde gote mot Bästeträsk, skottriktning sydost, Allmänheten varnas att beträda nämda område mellan kl. 10-3. Samling kl. 10 f. m. vid Hessle. Efter skjutningens slut hålles årssammanträde.
Medlemmarna anmodas att infinna sig mangrant.
Fleringe den 15 febr. 1915.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40