19150218 - Till adjungerad ledamot

Till adjungerad ledamot

af domkapitlet vid sessionen 24 dennes har prosten d:r J. Odin i Dalhem kallats och förordnats.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40